Оголошення про конкурс на зайняття посади директора Новокалинівського НВК

 • Дата публікації: пн, 2017-07-03 08:32
Novokalynivska OTH, konkurs na zainiattia vakantnoi posady

Відділ освіти, молоді та спорту Новокалинівської міської ради оголошує конкурс на зайняття посади директора Новокалинівського НВК “СЗШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”.

Директором навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше п’яти років, володіє державною мовою, комп’ютерною грамотністю.

Претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи, відповідно до Положення:

 • заяву у довільній формі;
 • мотиваційний лист;
 • перспективний план розвитку навчального закладу;
 • копію паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера (ІПН);
 • копію документа про освіту;
 • копію сторінок трудової книжки;
 • копію військового квитка, приписного свідоцтва або довідки, яка видається замість військового квитка (за наявності);
 • автобіографію;
 • дві фотокартки розміром 4×6;  
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • довідку про стан здоров’я.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси відділу освіти, молоді та спорту у встановлений Законом строк.

Перелік документів є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Копії зазначених документів повинні бути завірені відповідно до вимог чинного законодавства. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Дата початку прийому документів з 30 червня 2017 року по 29 липня 2017 року за адресою: 81464, м. Новий Калинів, площа Авіації, 1а, Відділ освіти, молоді та спорту.

Ел.адреса: osvita_novkalyniv@ukr.net
Для довідок: (03236) 2-29-87, nkosvita.at.ua


ПОЛОЖЕННЯ «Про Порядок призначення на посаду керівників (директорів) комунальних закладів освіти Новокалинівської міської ради»

 1. Це положення визначає Порядок призначення на посаду керівників (директорів) загальноосвітніх навчальних закладів, які належать до системи загальної середньої освіти, комунальної власності (далі - Порядок), відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 року № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (із змінами); Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад»; Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року за № 1255/18550 (із змінами) (далі – Типове положення про атестацію педагогічних працівників).

 2. Керівником (директором) навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше п’яти років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому чинним законодавством; володіє державною мовою, комп’ютерною грамотністю, має високі моральні якості, фізичний та психічний стан, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 3. Призначення керівника навчального закладу здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Нокалинівської міської ради за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Порядку, шляхом укладання контракту в письмовій формі відповідно до чинного законодавства.

 4. Підставою для проведення конкурсного відбору є наказ відділу освіти, молоді та спорту Нокалинівської міської ради, який видається за умови:

 5. утворення нового навчального закладу;

 6. наявність вакантної посади керівника навчального закладу;

 7. прийняття рішення про припинення (розірвання) контракту з чинним керівником навчального закладу.

 8. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті відділу освіти, молоді та спорту Нокалинівської міської ради не пізніше, ніж за 30 днів до початку проведення конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

 • найменування і місце знаходження навчального закладу;

 • найменування посади, умови оплати праці;

 • кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника навчального закладу (далі - претенденти);

 • перелік документів, які необхідні подати для участі в конкурсному відборі та строк їх подання;

 • дата, місце та умови проведення конкурсного відбору;

 • прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка відповідає за проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація що не суперечить законодавству.

Претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії (далі - комісія) наступні документи:

 • заяву у довільній формі;

 • мотиваційний лист;

 • перспективний план розвитку навчального закладу;

 • копію паспорта;

 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера (ІПН);

 • копію документа про освіту;

 • копію сторінок трудової книжки;

 • копію військового квитка, приписного свідоцтва або довідки, яка видається замість військового квитка (за наявності);

 • автобіографію;

 • дві фотокартки розміром 4×6;

 • згоду на збір та обробку персональних даних;

 • довідку про стан здоров я.

Копії зазначених документів повинні бути завірені відповідно до вимог чинного законодавства.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

 1. Для проведення конкурсного відбору, у п’ятиденний термін після оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади відділ освіти, молоді та спорту Нокалинівської міської ради, готує наказ на утворення конкурсної комісії (чисельністю не менше 7 осіб), у складі:

 2. голова конкурсної комісії (далі – Голова);

 3. заступник голови конкурсної комісії (далі – Заступник);

 4. секретар конкурсної комісії (далі – Секретар);

 5. члени конкурсної комісії (далі – Члени, а кожен окремо – Член).

До складу комісії входять:

 • представники відділу освіти, молоді та спорту – двоє осіб;

 • представники міської ради – двоє осіб;

 • голова мандатної комісії з питань депутатської етики, в справах освіти, культури,охорони здоров’я – одна особа;

 • представник трудового колективу – одна особа;

 • представник батьківського комітету навчального закладу – одна особа та з правом дорадчого голосу представники громадськості.   

 • Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її створення.

 • Голова комісії у межах покладених на нього повноважень:

 • скликає засідання конкурсної комісії;

 • головує на засіданнях конкурсної комісії;

 • організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії;

 • оголошує результати конкурсу.

 • Організаційна форма роботи конкурсної комісії – засідання. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Усі члени комісії мають право голосу під час засідання по питанню розгляду кандидатури (кандидатур) на заміщення вакантної посади керівника (директора) комунального закладу (комунальних закладів). Уразі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

 • Конкурсна комісія:

 • приймає зазначені в пункті 5 цього Порядку документи від претендентів на участь в конкурсі;

 • розглядає заяви претендентів на участь в конкурсі та документи, які до них додаються і приймає рішення щодо відповідності цих документів умовам участі у конкурсі;

 • ухвалює рішення щодо списку претендентів до участі у конкурсі;

 • проводить конкурсний відбір;

 • визначає переможців за результатами проведеного конкурсу.

 • Конкурсна комісія зобов’язана:

 • здійснювати свою діяльність, дотримуючись вимог законодавства України;

 • забезпечувати рівні умови для всіх учасників;

 • запобігати конфлікту інтересів при проведенні конкурсного відбору.

 • Секретар комісії забезпечує виконання доручень Голови та відповідає за підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією, правильність ведення та оформлення протоколів засідань.

 • Члени конкурсної комісії зобов’язані:

 • брати участь у засіданнях конкурсної комісії;

 • виконувати доручення Голови комісії;

 • бути неупередженими та об’єктивними при здійсненні оцінювання учасників конкурсу.

 • Члени конкурсної комісії мають право:

 • ознайомитись з матеріалами, що належать до компетенції конкурсної комісії;

 • висловлювати, в тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні конкурсної комісії;

 • вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії та брати участь у їх обговоренні.

 • Конкурс проводиться поетапно та полягає у:

 • публікації оголошення про проведення конкурсного відбору;

 • прийомі документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

 • попередньому розгляді документів на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до зайняття вакантної посади;

 • вивченні конкурсною комісією поданих документів;

 • проведенні конкурсного відбору (шляхом співбесіди, відповідей на запитання претендентом та аналізу проведеної учасником конкурсу відкритої публічної презентації);

 • відборі кандидата на посаду керівника (директора) комунального закладу;

 • визначенні результату конкурсу.

Вивчення конкурсною комісією поданих документів не може здійснюватись більше п’яти робочих днів.

Мотиваційний лист повинен розпочатися із контактної інформації претендента. В основному тексті необхідно розкрити мотивацію претендента щодо отримання посади керівника (директора) комунального закладу освіти, а саме:

 1. Чому претендент хоче обіймати посаду керівника (директора)?

 2. Чому саме його мають призначити на цю посаду?

 3. Чим його досвід та інші професійні якості можуть бути корисними для ефективного управління даним навчальним закладом.

При цьому обсяг мотиваційного листа повинен бути за об’ємом не більше 3 (трьох) сторінокиА4 (шрифт написання слів в тексті 13 -14) чи не менше 350 слів.

У перспективному плані розвитку навчального закладу повинні бути висвітлені такі напрямки:

-навчальна та виховна робота;

-розвиток творчої особистості;

-партнерство;

-розвиток учнівського самоврядування,

-співпраця з громадаю,

- модернізація матеріально –технічної бази;

-сфера життєвого простору школи – дизайн школи та території.

    Презентація плану розвитку закладу відбувається прилюдно. На засіданні комісії можуть бути присутні посадові особи місцевого самоврядування та депутати, представники засобів масової інформації, громадськість та інші зацікавленні особи. На представлення презентації відводиться не більше 7-ми хвилин. Участь в обговоренні беруть лише претендент, який представляє свій план розвитку, та члени комісії. Після презентації члени комісії та присутні можуть поставити запитання до претендента. Кількість запитань обмежена і їх число визначається комісією на початку засідання.

 1. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення вивчення поданих документів надає претендентам та відділу освіти, молоді та спорту  висновок щодо результатів вивчення документів.

Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку комісії не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.

 1. Претендент має право відкликати свою заяву та документи до кінцевого терміну їх прийняття, письмово повідомивши про це конкурсну комісію.

 2. Надані учасниками всі необхідні матеріали розглядаються на засіданні комісії до проведення конкурсу, після чого конкурсна комісія затверджує список претендентів , допущених до участі в конкурсі.

 3. У разі несвоєчасного подання претендентом заяви та документів до конкурсної комісії, невідповідності поданих документів або подання неповного пакету конкурсні документи повертаються претенденту.

 4. У день конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю всіх претендентів, які представляють відкриту публічну презентацію, мотиваційний лист та перспективний план розвитку навчального закладу.

 5. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням та оформляється протоколом, підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні.

У протоколі зазначають:

 • дату, час і місце проведення засідання;

 • Головуючого та Секретаря комісії;

 • присутніх та відсутніх на засіданні членів конкурсної комісії;

 • порядок денний;

 • відомості про учасника (учасників) конкурсу;

 • зауваження та пропозиції висловлені учасниками конкурсу;

 • підсумки голосування;

 • рішення конкурсної комісії.

 • У разі, коли два або більше учасників конкурсу, які претендують на одну і ту ж посаду, отримали рівну кількість голосів, вирішальним вважається голос голови комісії.

 • Особи, які претендують на зайняття вакантної посади керівника (директора) комунального закладу (до проходження конкурсного відбору), повинні пройти атестацію керівних кадрів при відділі освіти, молоді та спорту Новокалинівської міської ради.

Порядок атестації на зайняття вакантної посади керівника (директора) комунального закладу освіти здійснюється за умовами передбаченими Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.

 1. Секретар конкурсної комісії подає лист – погодження даної кандидатури керівнику відділу освіти, молоді та спорту Новокалинівської міської ради..

 2. На підставі висновку конкурсної комісії, затвердженого керівником відділу освіти, переможець конкурсного відбору укладає контракт з відділом освіти, молоді та спорту Новокалинівської міської ради, з дотриманням вимог законодавства про працю.

26.    Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

 • відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

 • жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

 • конкурсною комісією не визначено претендента (переможця) на заміщення вакантної посади.

27.    Підставою для визначення конкурсного відбору таким, що не відбувся, є наказ відділу освіти, молоді та спорту Новокалинівської міської ради. Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку. Допускається участь претендентів, тих які не пройшли попередній конкурсний відбір, у повторному конкурсі.

28.    Усі документи та матеріали по проведенні конкурсного відбору на заміщення вакантної посади (посад), зберігаються у відділі освіти. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті відділу освіти, молоді та спорту Новокалинівської міської ради..

 1. Методичне забезпечення проведення конкурсного відбору здійснює відділ освіти, молоді та спорту Новокалинівської міської ради.