ОГОЛОШЕННЯ

  • Дата публікації: вт, 2018-10-16 21:17
  • Публікує: infonvkotg
Oholoshennia, Novokalynivska OTH

__12.10.2018 року__

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі

з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується

програмними засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля, не зазначається

суб'єктом господарювання)

201810121922

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля, для паперової

версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"НАВІГАТОР КОМПЛЕКТ",

код ЄДРПОУ 34644874

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля

1. Інформація про суб'єкта господарювання

Юридична адреса: 03142, м. Київ, вул. Малинська, будинок 2-А;

Адреса для листування: 03680, м. Київ, пр-т Палладіна, 44; тел.: +38(044)5008564; е-mail: navigator@navigator-k.com.ua

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика:

Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промислова розробка (ДПР) родовищ з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка) на Майницькій площі (за винятком ділянки надр Залужанського родовища) на території Самбірського району Львівської області. Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища - дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка і затвердження запасів ДКЗ України, промислова розробка.

З метою оцінки перспектив нафтогазоносності передбачається буріння вертикальних свердловин проектною глибиною до 3350 м за допомогою бурових верстатів з дизельним приводом. Спосіб буріння роторний та комбінований (роторний+ГВД),  метод буріння - безамбарний. Наземний комплекс бурового обладнання і привежових споруд, що включає мобільну бурову установку, вежу, бурову лебідку, циркуляційну систему з блоком очистки бурового розчину, насосний блок тощо, відноситься до тимчасових споруд. Після проведення комплексу геофізичних досліджень і виклику припливу пластового флюїду, в разі  його отримання, гирла свердловин обладнується фонтанною арматурою, підключається за допомогою газопроводу (шлейфу) до УКПГ і передається в експлуатацію. Передбачається підключення проектних свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини інших родовищ, які знаходяться поза межами ділянки досліджень. При відсутності промислового припливу пластового флюїду свердловини ліквідуються.

Технічна альтернатива 1:

З метою оцінки перспектив нафтогазоносності буріння вертикальних свердловин проектною глибиною до 3350 м може здійснюватися за допомогою бурових верстатів з електричним приводом.  Спосіб буріння роторний та комбінований (роторний+ГВД), метод буріння - безамбарний. Така альтернатива вважається економічно необґрунтованою, оскільки підключення до електричних мереж призведе до незапланованого підвищення витрат. Потреби планованої діяльності в енергоносіях вже забезпечуються дизпаливом для роботи ДВЗ силового приводу бурової установки та дизель-електростанції для власних потреб. Також  вона є більш небезпечною, оскільки відсутність безперебійної подачі електроенергії в регіоні здатна призвести до аварійної ситуації у свердловинах. Технічна альтернатива не розглядається, як прийнятна.

Технічна альтернатива 2.

З метою оцінки перспектив нафтогазоносності буріння вертикальних свердловин проектною глибиною до 3350 м може здійснюватися за допомогою бурових верстатів з дизельним приводом, спосіб буріння роторний та комбінований (ротор +ГВД), метод буріння - амбарний.  Оскільки планований метод безамбарного буріння на відміну від альтернативного амбарного, є прогресивним та спрямованим на додержання сучасних екологічних стандартів (шляхом уникнення скиду рідких та твердих відходів на майданчику), та на зниження витрат на буріння, така альтернатива не розглядається, як екологічно та економічно неприйнятна.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

В адміністративно-територіальному відношенні Майницька площа, де провадиться планована діяльність, знаходиться в межах Самбірського району Львівської області (16 км на схід від міста Самбір). В економічному відношенні даний район є сільськогосподарським. В районі розташування Майницької площі інша (крім нафтогазовидобувної) промислова діяльність практично відсутня. Найближчими населеними пунктами до площі є села Велика Білина, Мала Білина, Лука, Мала Хвороща, Долобів та смт. Дубляни. На відстані 12 км проходять шосейна та залізнична магістралі Самбір-Львів.

В орографічному відношенні територія, що досліджується площею 79,0 км2 охоплює частину Верхньодністровської низовини з абсолютними відмітками +260-270 м, яка прилягає до басейну основної водної артерії району – р. Дністер. Вона вкрита невеликими природними водоймами і сильно заболочена з розвитком торф’яників потужністю до 10 м.

Планована дяльність провадится з прив’язкою до місця прогнозованих запасів вуглеводнів та відповідно до Спеціального дозволу користування надрами.

Територіальна альтернатива 1,2

Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка) Майницької площі (за винятком ділянки надр Залужанського родовища) на території Самбірського району Львівської області здійснюється в найперспективнішому з геологічної точки зору місці, тому місце діяльністі не може бути зміщене. Так як планована діяльність здійснюється за межами населених пунктів, та на місце її розташування не накладено інших обмежень, а також ділянка  надр площею 79,0 км2  вже знаходиться в геологічному вивчені, територіальні альтернативи розглядатися не будуть.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Оптимальне освоєння запасів вуглеводнів та забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Позитивний аспект - створення робочих місць, забезпечення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров'я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

В регіональному нафтогазоносному відношенні площа належить до північно-західної частини Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину з високим ступенем концентрації розвіданих початкових запасів вуглеводневої сировини.

На Майницькій площі продуктивні поклади газу прогнозуються у нижньосарматському (горизонти НД-10 – НД-13) комплексі порід. В межах Майницької перспективної площі виділяються продуктивні горизонти: НД-10, НД-11, НД-12а, НД-12б, НД-13 які вміщують 5 газових покладів. Для оцінки перспектив нафтогазоносності передбачається наступний оптимальний варіант розробки родовищ.

З метою пошуків та розвідки покладів передбачається дослідницька робота на ділянці надр площею 79,0 км2, що включатиме буріння вертикальних свердловин проектною глибиною до 3350 м. з розкриттям проектних горизонтів неогенової системи нижнього сармату. Свердловини матимуть триколонну конструкцію. Кожна обсадна колона після спуску в свердловину цементується високоміцним тампонажним портландцементом до гирла. На Майницькій площі буріння передбачається здійснювати роторним та комбінованим (ротор+ГВД) способами, метод буріння - безамбарний.

Безпосередньою продукцією проектованої діяльності є свердловини, призначення яких – експлуатація газових покладів в нижньосарматських відкладах. Кінцевою продукцією проектованої діяльності після введення свердловини в експлуатацію є газ, який буде використаний в газозабезпеченні населення на місцевому рівні. Склад газу родовища однорідний. Вміст компонентів в газі (в об'ємних процентах) наступний: (% доля) метан 98,467; метан 0,265; пропан 0,2344, бутан 0,279; пентан 0,115; азот 0,431; оксид вуглецю 0,209. Природний газ при випробуванні свердловини підлягає спалюванню. Згідно з оцінкою запасів, здійсненою об’ємним методом початкові запаси Майницької площі з кодом класу 332 склали 4248 млн.м3. Загалом за результатами проектованих розвідувальних робіт на ділянці, що досліджується, необхідно очікувати приріст промислових видобувних запасів газу в об’ємі приблизно 354 млн.м3.

Видобутий природний газ з кожної свердловини шлейфами потрапляє на установку підготовки вуглеводневої сировини. Підготовка здійснюється методом низькотемпературної сепарації. В разі відкриття промислово-продуктивних покладів вуглеводнів в межах досліджувальної площі передбачається підключення проектних свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини.

Для об'єктів буріння газових параметричних, пошуково-розвідувальних та експлуатаційних свердловин з використанням двигунів внутрішнього згоряння санітарно-захисна зона (СЗЗ) класифікується як для об'єктів II класу - 500м.

Рекультивація землі на майданчику включає нейтралізацію хімічних реагентів, технічну і біологічну рекультивацію, що буде здійснюватися відповідно проекту.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного законодавства.

Щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження альтернативи 1 встановлюються згідно чинного законодавства аналогічно до прийнятого варіанту впровадження планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Екологічні та інші обмеження альтернативи 2 встановлюються згідно чинного законодавства аналогічно до прийнятого варіанту впровадження планованої діяльності.

Щодо територіальних альтернатив 1,2

Не розглядаються, оскільки об'єкт існуючий,  ділянка надр знаходиться у геологічному вивченні).

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

Щодо територіальних альтернатив 1,2

Не розглядаються, оскільки об'єкт існуючий, ділянка надр знаходиться у геологічному вивченні.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

Клімат і мікроклімат: процес геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) Майницької площі не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що призводить до парникового ефекту і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості.

Геологічне середовище: вплив виявляється у вигляді порушення нормативного стану геологічного розрізу в процесі буріння свердловин.

Повітряне середовище: джерелами забруднення атмосфери при розробці родовища є технологічне обладнання, процес спалювання газу на факелі та продувка свердловин. З урахуванням реалізації запланованих природоохоронних заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий, розрахунки приземних концентрацій – в межах приземних нормативів.  Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України).

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів - вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: можливий при проведенні робіт з облаштування об'єктів використання надр. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуатації мінімальний, і може бути помітним в разі порушення технологічних процесів. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: вплив на об'єкти природно-заповідного фонду не здійснюватиметься, оскільки на землях природно-заповідного фонду та історико-культурного призначення геологорозвідувальні та інші роботи не проводитимуться.

Рослинний, тваринний світ: для рослинного світу прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву;  вплив га тваринний світ опосередкований за рахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Вплив на рослинний і тваринний світ характеризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): вплив носить цілком позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Геологорозвідувальні та інші роботи, пов'язані з користуванням надрами на територіях пам'яток архітектури, історії і культури (як об'єктів забудови), зон рекреації, культурного ландшафту не проводитимуться.

Відходи: поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів визначається по мірі їх утворення, відповідно до вимог діючих законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"):

планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із пунктом 3 частини 3 статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-УШ від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповідності із вимогами ст.6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"№ 2059-УШ від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із потенційного впливу на повітря, ґрунт, водні ресурси, флору і фауну в межах ділянки надр, а також провести розрахунки можливого акустичного впливу.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості: оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством екології та природних ресурсів України; спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно- промислової розробки родовища з подальшим видобуванням вуглеводнів (промислова розробка родовища), що виданий Державною службою геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 

тел.: +38 (044) 206-31-29,

e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.